Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

boredtodeath
Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku.
— Jerzy Broszkiewicz, "Wielka, większa i największa"

October 15 2016

boredtodeath
boredtodeath

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.

— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (24.02.1964 r.)
Reposted fromMissMurder MissMurder vianewbeginning newbeginning

October 14 2016

boredtodeath
0119 907e 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viathe-devil the-devil

October 13 2016

boredtodeath
2540 b2a2
Reposted from61sekund 61sekund vianewbeginning newbeginning

October 10 2016

5207 eb18
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viaTimeRush TimeRush
boredtodeath
4991 bf57 420
Reposted fromvinn vinn viaTimeRush TimeRush
boredtodeath
5081 ea24 420
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaTimeRush TimeRush
boredtodeath
9534 70e8 420

October 09 2016

boredtodeath
boredtodeath
5906 90a1
Reposted frompervertandhappy pervertandhappy
boredtodeath
6080 dec8 420
Reposted frompervertandhappy pervertandhappy
boredtodeath
8968 a337 420
boredtodeath
6771 cfa0 420
Reposted frompervertandhappy pervertandhappy
boredtodeath
boredtodeath
8458 bdb0 420
boredtodeath
5149 a2b8 420
Reposted fromiron-man iron-man viapervertandhappy pervertandhappy
8094 07a5 420
Reposted fromtop-just top-just viapervertandhappy pervertandhappy
7289 f542 420
Reposted frommaiqilai maiqilai viapervertandhappy pervertandhappy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl