Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

2548 720e 420
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning

March 21 2017

4595 bb96

ibilateral:

From a while ago but people seem to enjoy these.

Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viaamnis amnis
2763 0daf 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaamnis amnis

March 19 2017

boredtodeath
The God of Despair by Adrian Biłozór
Reposted fromcorvax corvax viaamnis amnis
boredtodeath
7574 b8ec 420

March 18 2017

4096 5945 420
Reposted fromKiro Kiro
9737 5ade 420

🌿B&w tattoo blog🌿

Reposted fromKiro Kiro
9736 e0bb 420

🌿B&w tattoo blog🌿

Reposted fromKiro Kiro

March 11 2017

boredtodeath
8071 50a9 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaparisienne laparisienne

March 10 2017

3817 be36 420
Reposted fromzerojanvier zerojanvier
1865 e24b 420
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes
boredtodeath
0412 71bf 420
j'ai tué ma mère
Reposted fromkerosine kerosine viaamnis amnis

March 09 2017

9560 add6 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaamnis amnis
boredtodeath
0357 68e4 420
Reposted fromamnis amnis
6180 f1f2 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viarichardth richardth
6255 b285 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
5029 f9b0 420
Reposted fromzerojanvier zerojanvier
5018 3f77 420
Reposted fromzerojanvier zerojanvier

March 08 2017

boredtodeath
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski, "Z szynką raz!"

March 07 2017

9307 4d8d 420

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

Reposted fromdrozdzi drozdzi viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl