Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

boredtodeath
boredtodeath

September 28 2016

boredtodeath
9644 14a8 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
boredtodeath
6351 1ff0 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
boredtodeath

September 24 2016

boredtodeath
7388 c971 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
boredtodeath
6376 4c72 420

September 22 2016

boredtodeath
2969 d61d 420
Reposted fromnyaako nyaako viapisces pisces
boredtodeath
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viamoai moai
boredtodeath

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
boredtodeath
Lubię je.
Te  mokre  jesienne wieczory.
Biorę wino,otwieram zupę i po jednym kieliszku schodzę tą cholerną klatką 5 pięter w dół.
Palę i w słuchawkach mam kojącą muzykę.
5 pięter-tym razem w górę.
Siadam czuję od siebie tę woń, cierpkie wino i wypalony papieros i ten klimatyczny smutek.
— dreszcze jesienne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamiodziio miodziio
boredtodeath
9302 3740 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaCarrion Carrion
boredtodeath
6930 bbfe 420
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaesperer esperer
boredtodeath
3367 c79e 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viapisces pisces
boredtodeath
7822 72de 420
boredtodeath
5599 0a9f 420
Pawlikowska - Jasnorzewska
boredtodeath
8463 485f 420
Reposted frommeandoer2001 meandoer2001 viashadowshow shadowshow
boredtodeath
Co za pogoda, tylko się nawalić i pójść spać 
— babcia
boredtodeath
boredtodeath
6876 a196 420
Reposted fromsurpriseme surpriseme viagosienia gosienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl