Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

November 26 2017

boredtodeath
2144 cb0c 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
3353 0944 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszpaqus szpaqus
7368 ed1c 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
8065 7235 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 22 2017

boredtodeath
1753 d64c 420
boredtodeath
1583 d898 420
Reposted frommisza misza viapersona-non-grata persona-non-grata

November 19 2017

5962 5b76 420
Reposted fromzerojanvier zerojanvier

November 16 2017

boredtodeath
7980 cc09 420
Reposted fromNekoii Nekoii viamalinowowa malinowowa
boredtodeath
3539 8305 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viarichardth richardth
boredtodeath
2156 c140 420
Reposted fromMiziou Miziou viakajakkowalik kajakkowalik

November 14 2017

boredtodeath
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.

November 10 2017

boredtodeath
3989 18c4 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSenyia Senyia

November 09 2017

4388 625b 420

coltsandcandy2:

m0th-cat:

(via TumbleOn)

Rosy cheeked.

Reposted fromzerojanvier zerojanvier
4381 ca7a 420

coltsandcandy2:

Strength.

Reposted fromzerojanvier zerojanvier

November 08 2017

5902 cc8a 420
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
5785 8640

jaydeniscute:

Riverdale seems a much sweatier place than average

Jaydeniscute.tumblr.com

Reposted fromzerojanvier zerojanvier

November 07 2017

6021 9801 420
Reposted fromzerojanvier zerojanvier

November 06 2017

5089 8b64 420
Reposted fromzerojanvier zerojanvier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl